CONTOH MATERI MC (Pembawa acara) Jawa

CONTOH MATERI MC (Pembawa acara) Jawa.


PEMBUKAAN
Assalaamu’alaikum WR.WB

Engkang kito hormati panjenenganipun
Bp.Kepala Desa Selopa Bp. Sukro harjo
Bp. Kepala Dukuh wungan Bp.Madi
Bp. Kyai a’in
Hadhirin-Hadhirot Rokhimakumulloh.

Sepindah monggo kito aturken raos puji syukur kito dumateng Alloh SWT, engkang sampun pareng Rahmat lan karunianipun dumateng kito sedoyo. Sahinggo kito saged makempal ing majlis Pengaosan Perpisahan KKN UAY puniko.

Sholawat sarto salam monggo sami kito aturaken dumateng Rosululloh SAW engkang kito antu-antu syafa’atipun wonten ing Yaumil Qiyamah.
PEMBACAAN AGENDA
Sakderengipun acoro dipun milahi, Kulo bade maosakaen runtutaning acoro ing majlis puniko
Sepindah PAMBUKO
Kapeng kalihipun Waosan Kalam Ilahi lan Sari Tilawah
Kapeng Tigo sambutan-sambutan
Kapeng sekawan Istirohat
Kapeng gangsal pengaosan inti
Kapeng akhir panutup

PEMBUKAAN
Bapak Ibu Hadhirin Hadhirot engkang minulyo, monggo acoro ing ndalu puniko kito bikak sesarengan kanti waosan BASMALLAH/ UMMUL KITAB AL- FATIKHAH ….

MEMPERSILAHKAN SAMBUTAN / MENGISI PENGAJIAN [ucapan terima kasih]
Hadhirin Hadhirot engkang minulyo, acoro sak lajengipun inggih puniko sambutan.
Sambutan engkang sepindah sangking Ketua Panitia Pengaosan. Dumateng Bapak Madi kito sumanggaken …

Kito aturaken angungeng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi
Bapak Ibu Hadirin/Hadhirot Rokhimakumulloh, mekaten wau pengaosan ing ndalu puniko. Mugi-mugi kito saged mendet hikmah lan nglaksanaaken punopo engkang sampun dados aturipun Bapak Kyai.

PENUTUP
Sak derengipun acoro ing ndalu puniko kito tutup, kulo ing mriki sak dangunipun ndereaken acoro ing ndalu puniko kathah keklintuanipun kulo nyuwun agungeng samudro pangarsami.
Monggo acoro ing ndalu puniko kito tutup kanthi sareng-sareng maos TAHMID ..


Wassalaamu’Alaikum WR-WB11 comments

avatar

yuuuhuuuu bagus banget ni,,, ijin sedot bang,,, buat persiapan,,

avatar

sipp lagi pengen belajar pidto jawa nih...

avatar

sipppp.
makasih, semoga lancar and makin eksis.

avatar

ayoo podo nguri-nguri bahasa jowo sahinggo iso go internasional.....

avatar

Wah mantap, sangat membantu trima kasih

avatar

Nuwunsewu. Menawi badhe paring sesuluh basa Jawi langkung sae panyerat nggulawenthah lan gladhen kawasisanipun rumiyin. Seratan wonten inggil menika basa krama madya worsuh krama inggil ingkang kirang trep dipun ginakaken wonten ing paseban ageng.
Cecekipun namung kangge wincanten padinan.
Nuwun.

avatar

Gan ko g ada naskah Mc.Pernikahan dalam bahasa jawa y???

avatar

Sebetulnya cukp bagus,tapi penulisannya kurang sesuai dg kaidah bhs.Jawa.Tpi gak mengapa karena klo ditulis sesuai kaidah bahasa Jawa yg benar memang sulit bagi yg kurang faham bahasa jawa.Mis.
"Monggo acoro ing ndalu pniko....." mestinya
"Sumangga adicara ing dalu punika..." namun penulisan semacam ini memang akan sulit bagi generasi sekarang yg.nota bene sdh jarang sekali mau mempernatikan budaya jawa. Nuwun

avatar

Alhamdulillh bwt refrensi

avatar

alhadulillah... sangat membantu sekali Gan...